5:2ה׳:ב׳
1 א

כי לאויל וגו'. לאויל כמותך יהרג כעסו שאלו היית שותק שמ' תשוב מדת הרחמים עליך:

2 ב

קנאה. היא כעס וחימה כמו (דברים לב) הם קנאוני: