5:16ה׳:ט״ז
1 א

ועולתה. העלילה והרשעה כמו (תהילים ס״ד:ז׳) יחפשו עולות, עלילות:

2 ב

קפצה. סגרה כמו לא תקפוץ: