5:15ה׳:ט״ו
1 א

ויושע. את הנכשלים:

2 ב

מחרב. ומאיזה חרב מפיהם שהיו סבורים לבולעם ומתאוים להשמידם:

3 ג

ומיד חזק. יושיע אביון: