5:13ה׳:י״ג
1 א

נמהרה. כל העצה העשויה במהירות היא סכלות: