5:12ה׳:י״ב
1 א

ולא תעשינה ידיהם תושיה. אותה עצה שדימו לעשות: