5:11ה׳:י״א
1 א

לשום שפלים למרום. הוא נותן את המטר והוא מפר מחשבות ערומים שמדמין להפקיע שערים ולקנות שדות העניים במעט תבואה: (קודרים שקומטים פנים ברעב):