5:10ה׳:י׳
1 א

הנותן מטר על פני ארץ. ארץ ישראל:

2 ב

ושולח מים על פני חוצות. ע"י שליח לשאר ארצות: