5:1ה׳:א׳
1 א

קרא נא. ע"כ דבר הנבואה מכאן ואילך חוזר לתוכחתו צעק הרבה מי יענך:

2 ב

ואל מי מקדושים. הגוזרים זאת עליך:

3 ג

תפנה. להלחם אתו: