42:17מ״ב:י״ז
1 א

ושבע ימים. מן שבע יאמר שבע בדבקות: