42:14מ״ב:י״ד
1 א

ויקרא שם האחת ימימה. ע"ש יופיתן נקראו שמותיהן:

2 ב

ימימה. צחה ומלובנה כיום:

3 ג

קציעה. ריחה נודף ערב ומבושם כקציעה של בשם:

4 ד

קרן הפוך. על שם הקרן שנותנין בו כחול ובורית שנאמר ותקרעי בפוך עיניך (ירמיהו ד׳:ל׳):