42:11מ״ב:י״א
1 א

לפנים. כל אשר היו אוהביו ומכיריו בטרם הגיעו אליו היסורים:

2 ב

וינודו לו. לשון קונפליינט"א בלע"ז:

3 ג

קשיטה. מעה:

4 ד

ואיש. וכל אחד ואחד (ר"ל שלא תאמר שהכונה שיש שנתנו לו קשיטה ויש שנתן לו נזם לכך כתב רש"י ואיש פירושו כל אחד ואחד מהר"ז):