41:6מ״א:ו׳
1 א

דלתי פניו. הן השפתים כשהוא סוגר פיו מי יוכל לפותחן:

2 ב

סביבות שניו אימה. אשר מפני פחדו ואימתו אין בריה יכולה להתקר' לשיניו: