41:24מ״א:כ״ד
1 א

אחריו יאיר נתיב. כשהוא פורח ושט בים אחריו מאיר נתיב התהום שלפי שעה שהוא פורח ואין שם מים מחמת מרוצת פריחתו:

2 ב

יחשוב תהום לשיבה. תהום חשוב לפניו בחלשות ותשות:

3 ג

לשיבה. לחלשות של זקנה ושיבה: