41:21מ״א:כ״א
1 א

תותח. הוא כלי זיין ופתרונו לפי עניינו:

2 ב

וישחק לרעש כידון. לרעש מהומת בעלי מלחמות נוטלי כידון הוא משחק ומטייל שאינו מתיירא מפניהם: