41:2מ״א:ב׳
1 א

לא אכזר כי יעורנו. אין אכזר גבור ועריץ אשר יעירנו משנתו ויעוררנו ממקומו להקימו:

2 ב

ומי הוא וגו'. אשר יתיצב ויעמוד לפני אשר אני עושה את כל אלה: