41:17מ״א:י״ז
1 א

משתו יגורו אלים. מפחדו מתיראים גבורים וחזקים בין דגים בין שאר בריות:

2 ב

משברים יתחטאו. גלי הים שקרוין משברים הן חסרין לפניו שהוא שוברתן בפריחתו כאשר הוא פורח וצף בגלי הים:

3 ג

יתחטאו. ל' חסרון כמו (מלכים א א׳:כ״א) והייתי אני ובני שלמה חטאים: