41:14מ״א:י״ד
1 א

בצוארו ילין עוז. גבורה:

2 ב

ולפניו תדוץ דאבה. שאין דאבון ועצבון לפניו שאינו מתירא משום בריה, תדוץ ל' דיצה ושמחה: