41:12מ״א:י״ב
1 א

מנחיריו יצא עשן. כסיר נפוח על האש שמעלה עשן:

2 ב

ואגמון. פתרונו לפי עניינו לשון כלי חרש הוא כמו דוד נפוח כענין שנא' (ירמיהו א׳:י״ג) סיר נפוח אני רואה: