41:11מ״א:י״א
1 א

מפיו. מלהבת היוצאת ממנו:

2 ב

מפיו לפידים יהלוכו. לפידים יוצאות מפיו:

3 ג

כידודי אש. כמו לפידים:

4 ד

יתמלטו. פתרונו לפי עניינו שוינ"ט אישקמוצי"ר בלע"ז: