40:8מ׳:ח׳
1 א

האף תפר משפטי. האף תוכיח שדבריך להפר משפטי ולהראות שהוא מעוקל: