40:5מ׳:ה׳
1 א

אחת דברתי. כלומר מעט אמרתי ולא אוסיף עוד, ויש פותרים אחת דברתי, אשר אמרתי (לעיל ט) תם ורשע הוא מכלה לא אענה עוד:

2 ב

ושתים. שאמרתי (לעיל יג) אל תעש עמדי לא אוסיף: