40:32מ׳:ל״ב
1 א

שים עליו כפך. התגבר לערוך לפניו שתשים עליו כפיך להכותו:

2 ב

זכור מלחמה אל תוסף. ואל תוסיף זכור גבורתך להלחם בו במלחמה:

3 ג

אל תוסף. מן יסף כמו ולא יסף עוד לדעתה (בראשית ל״ח:כ״ו) ובלע"ז רקרייטר"ש, אל תוסף סמ"ך נפתחת מפני סוף פסוק כמו אל תותר (בראשית מט) ותותר (רות ב) וכן הרבה כמוהו: