40:31מ׳:ל״א
1 א

התמלא. אם תמלא תאותך ותעשה סוכות מעורו:

2 ב

ובצלצל דגים ראשו. ואם תעשה מראשו צלצל דגים כפל לשון:

3 ג

צלצל. סוכת דגים ולסוכה עשויה מראשו קורא אותה צלצל דגים לפי שעשויה ממנו:

4 ד

צלצל. אמבוריץ בלע"ז ל' צל הוא והוא מתיבות כפולות כמו ירקרק אדמדם (ויקרא יד) פתלתל (דברי' לב) קעקע (ויקרא יט):