40:30מ׳:ל׳
1 א

יכרו עליו חברים. אם יכרו ויחכמו עליו חברים ומכשפים לצוד אותו להוציאו מן הים ע"י מכשפות שיחצוהו ויחלקוהו בין תגרים כעניין שעושים ציידי הים שצדין דגים גדולים בחכמתם ובאים התגרים וקונים מהם:

2 ב

יכרו. ל' כורה שוחה (ירמיה יח):

3 ג

חברים. ל' וחובר חבר:

4 ד

כנענים. תגרים: