40:27מ׳:כ״ז
1 א

הירבה אליך תחנונים. אם ירבה לך תחנונים ויבקש על נפשו שתניחהו:

2 ב

אם ידבר. כפל מלה:

3 ג

רכות. דברים של תחנונים: