40:26מ׳:כ״ו
1 א

אגמון. הוא כפוף כמו כיפה ואגמון (ישעיה ט') ועשוי של ברזל לצוד בו דגים:

2 ב

התשים. אם תשים אגמון באפו להוציאו מן הים:

3 ג

ובחוח. כלי של ציידי דגים:

4 ד

תקוב. כמו תנקוב: