40:25מ׳:כ״ה
1 א

תמשך לויתן וגו'. כאשר תמשכנו בחכה ותשים אגמון באפו הידבר אליך תחנונים כלו' לא תוכל (להתקרב אליו) בכלי מצודה:

2 ב

תשקיע לשונו. תשקיע חבל בלשונו להוציאו ממקומו: