40:24מ׳:כ״ד
1 א

בעיניו יקחנו. המקום יקחנו בהביטו בו ונרעד מאימתו:

2 ב

במוקשים. כלי אומנו' של ציידים ששולים בהם דגים: