40:23מ׳:כ״ג
1 א

הן יעשוק נהר ולא יחפוז. פרת שמימיו פרים ורבים והוא נהר גדול עושקו וגוזלו מן הבריות בשתותו:

2 ב

ולא יחפוז. לא מתקשה בטנו על שתייתו כמו יחפוז זנבו:

3 ג

יבטח כי יגיח ירדן. בטוח הוא למשוך כל הירדן לפיהו אילו היה שותה שם כמו גוחי מבטן (תלים כב):