40:2מ׳:ב׳
1 א

הרוב עם שדי וסור. האם שדי אדם ישתרר:

2 ב

מוכיח אלוה יעננה. הבא להתווכח יענה דבריו

3 ג

(מענה איוב):