40:18מ׳:י״ח
1 א

אפיקי. חוזק:

2 ב

גרמיו. עצמיו:

3 ג

כמטיל. כמשאוי של ברזל: