40:16מ׳:ט״ז
1 א

כחו במתניו. ביציו מעוכים ונסתרים ולא נתקו לגמרי:

2 ב

בשרירי. כמו שררך (שיר ז):