4:19ד׳:י״ט
1 א

אף. כל שכן:

2 ב

שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם. קברם:

3 ג

ודכאום לפני עש. מן השמים מתישין את כחם עד שהן שפלים ונדכאים לפני הרימה האוכלתן במותן: