4:18ד׳:י״ח
1 א

הן בעבדיו. הצדיקים לא יאמין שלא יחטאו לו ומסלקם מן העולם לפני זמנם:

2 ב

תהלה. ל' הוללות: