4:17ד׳:י״ז
1 א

האנוש מאלוה יצדק. בתמיה:

2 ב

ואם מעושהו יטהר גבר. ואם יותר מעושהו יטהר גבר ומה זה חבירך יצעק: