4:15ד׳:ט״ו
1 א

תסמר. הרוח שערת בשרי:

2 ב

תסמר. הוא ל' אדם שעמדו שערותיו: