4:11ד׳:י״א
1 א

ליש אובד מבלי טרף. השרים אבדו כליש זה האובד מבלי מזון כך אבד כחם מעשות חמס, אובד אינו לשון אדם האובד דבר ממנו אלא הוא עצמו הולך לאיבוד כמו תעיתי כשה אובד (תהילים קי״ט:קע״ו) וכמו הייתי ככלי אובד (שם לא):

2 ב

ובני לביא יתפרדו. מדבר בדור הפלגה אשר נפוצו משם על פני כל הארץ: