4:10ד׳:י׳
1 א

שאגת אריה וקול שחל וגו'. הארי גדול, והשחל בינוני, והכפיר קטן כולם נתעו. כלומר המלכים והשרים והעבדים וכל שמות הללו שמות אריה הם: