4:1ד׳:א׳
1 א

מענה אליפז. (אליפז בן עשו היה ועל ידי שנתגדל בחיקו של יצחק זכה שתשרה עליו שכינה:

2 ב

התימני. מארץ תימן מארצו של עשו (סא"א):