39:5ל״ט:ה׳
1 א

חפשי. שאין אדם יכול לגדל פרא ללמדו עבודת בהמות:

2 ב

ערוד. חמור הבר:

3 ג

מי פתח. מוסרותיו, שאין עליו עול אדם: