39:4ל״ט:ד׳
1 א

יחלמו. יחזקו:

2 ב

ולא שבו למו. משירבו קצת יגדלו בבר בזרעים ובדשאים ואינם צריכים לגידול אביהם ואמם: