39:3ל״ט:ג׳
1 א

תפלחנה. מתבקע רחם שלהם ומוציא הולדות וחבלי לידה שלהם:

2 ב

תשלחנה. מעליהם בלדתן לרגע שאני מזמין להם: