39:28ל״ט:כ״ח
1 א

סלע ישכן ויתלונן. בטוח היה אהרן במחתת הקטורת כשנתנ' על אבן שתיה: