39:24ל״ט:כ״ד
1 א

יגמא ארץ. עושה גומות ברגליו, ע"א יגמא כמו הגמיאני נא (בראשית כד):

2 ב

ולא יאמין. מרוב שמחה שהוא מתאווה למלחמה:

3 ג

כי קול שופר. של מלחמה: