39:23ל״ט:כ״ג
1 א

תרנה אשפה. מלאה חצים ומקשקשות זו בזו ונשמע קולם:

2 ב

להב חנית. כלי של ברזל (וחנית של ברזל) קרוי להב כמו ויבא גם הנצב אחר הלהב (שופטים ג, כב):