39:21ל״ט:כ״א
1 א

יחפרו בעמק. כמו ויחפרו לנו את הארץ (שם א) שדרך הפרשים אורבי' בעמקי' ובנחלים:

2 ב

וישיש בכח. והסוס שמח ויוצא לקרא' נשק: