39:20ל״ט:כ׳
1 א

כארבה. מדלג ומקפץ כארבה ומרעיש סביביו:

2 ב

נחרו. כשהוא נופח בנחיריו בקול אימה הוא: