39:16ל״ט:ט״ז
1 א

הקשיח. הקשה בניה מלבה כאילו אינם שלה:

2 ב

לריק יגיעה. ואינה יראה שתאבדם: