39:14ל״ט:י״ד
1 א

תעזוב לארץ ביציה. והולכת ומתחממת למרחוק על עפר: