39:13ל״ט:י״ג
1 א

כנף רננים נעלסה. כן שם עוף גדול רננים ולשון משנה קרוי בר יוכני:

2 ב

אברה. כל עוף קרוי אברה על שם שפורח כלומר או עוף ששמו חסידה ועוף ששמו נוצה ראה מה מנהגה: